Back End Developer Nedir? Kimdir? Ne İş Yapar?

24.11.2023 / Web Sitesi

Back-end geliştiriciler, bir web sitesinin veya uygulamanın kullanıcıya görünmeyen altyapısını tasarlar ve yönetirler. Bu alan, veri tabanı işlemleri, sunucu tarafı lojik, API'lerin (Uygulama Programlama Arayüzleri) uygulanması ve sunucu ile istemci arasındaki veri alışverişinin yönetilmesi gibi unsurları içerir. Back-end, bir web platformunun temelini oluşturur ve kullanıcı deneyiminin sorunsuz bir şekilde yürümesi için gerekli olan tüm arka plan işlemlerinden sorumludur.

Back End Developer Nedir? Kimdir? Ne İş Yapar?

Bu alanda çalışan profesyoneller, PHP, ASP.NET gibi programlama dillerinin yanı sıra, MySQL ve MSSQL gibi veritabanı yönetim sistemlerini kullanarak, bir web sitesinin veri depolama, veri işleme ve veri güvenliği gibi kritik işlevlerini gerçekleştirirler. Sunucu tarafındaki işlemler, kullanıcının hiçbir zaman doğrudan görmeyeceği, ancak web sitelerinin ve uygulamaların düzgün çalışması için elzem olan işlemlerdir.

Back-end geliştiricilerinin front-end geliştiricilerle yakın iş birliği içinde çalışması gerekir. Front-end tarafında kullanıcının etkileşimde bulunduğu arayüzlerin arkasında, back-end geliştiriciler tarafından hazırlanan sunucu, veritabanı ve uygulama lojistiği yatar. Kullanıcılar bir web sayfasında bir form doldurduğunda veya bir uygulamada bir butona bastığında, gerçekleşen işlemler back-end tarafında işlenir ve gerekli yanıtlar front-end'e iletilir.

Bu alandaki uzmanlar, aynı zamanda sistemlerin sürekli olarak sorunsuz çalışmasını sağlamak için gerekli denetimleri yapar, performans optimizasyonları gerçekleştirir ve güvenlik güncellemelerini uygular. Çalıştıkları sistemlerin ölçeklenebilir, güvenli ve hızlı olmasını sağlamak için en iyi uygulamaları takip ederler. Günümüzde bir back-end geliştiricinin görevi, yalnızca kod yazmakla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda karmaşık sistemlerin mimarisi üzerinde derin bir anlayış gerektirir ve bu yüzden sürekli öğrenme ve gelişme gerektiren bir alandır.

Back-End Nedir?

Back-end, bir web sitesi veya uygulamanın kullanıcıdan görünmeyen, sunucu tarafındaki işlemlerini kapsayan ve web sitelerinin çalışmasını sağlayan arka plan teknolojilerinin bütünüdür. Temel olarak, bir web sitenin veri tabanı işlemleri, sunucu ile istemci arasındaki veri alışverişi ve sunucu tarafı programlama gibi işlevleri içerir. Kullanıcıların web siteleriyle etkileşimde bulunduğunda, gerçekte olan her şeyin çoğu back-end üzerinde gerçekleşir. Örneğin, bir kullanıcı bir form doldurduğunda veya bir ürün satın aldığında, bu bilgilerin işlenmesi, saklanması ve gerekirse diğer sistemlerle senkronize edilmesi back-end tarafında yapılır.

Back-end geliştirme; veri tabanları, sunucu, uygulama ve API gibi bileşenlerle çalışmayı içerir. Geliştiriciler, PHP, Ruby, Python, Java, .NET gibi programlama dilleri ve MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server gibi veri tabanı yönetim sistemleri kullanarak uygulamaların sunucu tarafı mantığını ve veri tabanı işlemlerini oluşturur ve yönetirler. Bu işlemler, uygulamanın güvenli, hızlı ve sorunsuz çalışmasını sağlamak için kritik önem taşır.

Back-end geliştiriciler aynı zamanda, kullanıcı tarafından gönderilen verilerin doğru şekilde işlenmesini, depolanmasını ve gerektiğinde güvenli bir şekilde alınmasını sağlarlar. Kullanıcı deneyiminin düzgün ve etkili bir şekilde olmasını sağlayan bu süreçler, kullanıcılar tarafından doğrudan görülmese de, bir web sitesinin veya uygulamanın başarısında hayati rol oynar. Bu nedenle back-end, web geliştirmenin vazgeçilmez ve temel bir parçasıdır.

Back End Developer Neler Yapar?

Back-end geliştiricisi, bir web sitesinin veya uygulamanın sunucu tarafındaki işlemlerini yürüten ve veri tabanı yönetimi, sunucu konfigürasyonu ve uygulama mantığı gibi arka plan görevlerini yerine getiren bir yazılım uzmanıdır. İşte bir back-end geliştiricisinin başlıca görevleri:

Sunucu Tarafı Mantık Oluşturma ve Yönetme:

 • Kullanıcı işlemlerini işleyen ve kullanıcıların eylemlerine yanıt veren sunucu tarafı uygulamalarını kodlarlar.
 • Veri alışverişini sağlayan API'ler (Uygulama Programlama Arayüzleri) geliştirirler.
 • Uygulamanın iş mantığını, algoritmalarını ve veri işleme süreçlerini oluştururlar.

Veri Tabanı Yönetimi:

 • Veri tabanı tasarımı yapar ve veri tabanını yönetirler.
 • Verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını, sorgulanmasını ve güncellenmesini sağlarlar.
 • Performansı optimize etmek için veri tabanı işlemlerini düzenlerler.

Sunucu Yönetimi ve Konfigürasyonu:

 • Uygulamaların barındırıldığı sunucuları kurar ve yönetirler.
 • Sunucu performansını izler ve gerekli durumlarda ölçeklendirme yaparlar.
 • Güvenlik güncellemelerini ve yamalarını uygularlar.

Sistem Entegrasyonu:

 • Farklı sistemler arasında veri akışını sağlayacak şekilde entegrasyon gerçekleştirirler.
 • Üçüncü taraf hizmetleri ve API'ler ile uygulamaları entegre ederler.

Test ve Hata Ayıklama:

 • Yazılımın doğru çalıştığından emin olmak için birim testleri ve entegrasyon testleri gerçekleştirirler.
 • Hata ayıklama yaparak, karşılaşılan sorunları belirler ve düzeltirler.

Güvenlik:

 • Uygulamanın güvenlik açıklarını tespit eder ve önlemler alırlar.
 • Veri koruma ve şifreleme tekniklerini uygularlar.

Yedekleme ve Kurtarma:

 • Veri kaybını önlemek için yedekleme stratejileri oluştururlar.
 • Olası bir arıza veya veri kaybı durumunda veri kurtarma planlarını yürütürler.

Dokümantasyon ve İşbirliği:

 • Kodlarını ve sistemleri belgelerler, böylece diğer geliştiriciler ve ekip üyeleri tarafından anlaşılabilir ve kullanılabilirler.
 • Front-end geliştiriciler ve diğer ekip üyeleriyle işbirliği yaparlar.

Back-end geliştiriciler, bir uygulamanın temelini oluşturan ve kullanıcı deneyiminin pürüzsüz ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan çalışmalar yürütürler. Bu geliştiriciler, sıkı bir problem çözme yeteneğine, sistem mimarisi ve algoritmalar konusunda derin bir anlayışa ve güncel teknoloji trendlerini takip etmeye yönelik bir tutuma sahip olmaları gereken uzmanlardır.

Back-End Yazılım Dilleri Nelerdir?

Back-end geliştirme için kullanılan yazılım dilleri ve teknolojiler, veri işleme, veritabanı yönetimi ve sunucu tarafı mantığı gibi konuları ele alır. İşte en yaygın kullanılan bazı back-end yazılım dilleri ve teknolojileri:

PHP:

 • Dinamik web içeriği üretmek için kullanılan, geniş bir veritabanı desteğine sahip popüler bir dildir.
 • WordPress gibi içerik yönetim sistemleri bu dil ile yazılmıştır.

Ruby:

 • Kolay okunabilirliği ve yazılabilirliği ile tanınır.
 • Ruby on Rails gibi güçlü web çerçeveleri bu dilde geliştirilmiştir.

Python:

 • Yüksek seviye, çok amaçlı ve yüksek okunabilirliğe sahip bir dildir.
 • Django ve Flask gibi modern web çerçeveleri Python kullanılarak oluşturulmuştur.

Java:

 • Nesne yönelimli, platform bağımsız çalışabilirlik özelliğine sahip güçlü bir dil.
 • Büyük ölçekli kurumsal uygulamalarda yaygın olarak tercih edilir.

C#:

 • Microsoft tarafından geliştirilen, nesne yönelimli ve çok amaçlı bir dildir.
 • .NET platformunun bir parçası olarak web uygulamaları, masaüstü uygulamaları ve hatta oyun geliştirmede kullanılır.

.NET:

 • Genellikle bir programlama dili olarak düşünülmesine karşın, aslında Microsoft tarafından geliştirilen bir yazılım çerçevesidir.
 • C#, F# ve VB.NET gibi dilleri içerir ve web uygulamalarından hizmetlere kadar geniş bir yelpazede kullanılır.

ASP (Active Server Pages):

 • Eski bir Microsoft web geliştirme teknolojisi ve .NET çerçevesi içinde ASP.NET ile modernize edilmiştir.
 • Sunucu tarafında script yazmak için kullanılır ve dinamik web sayfaları oluşturur.

Her bir dil ve teknoloji, belirli türdeki projeler ve ihtiyaçlar için farklı avantajlar sunar. Geliştiriciler, projenin gereksinimlerine, performans beklentilerine ve mevcut altyapıya göre uygun olan dili veya çerçeveyi seçerler. Bu diller, güçlü topluluk desteği, kapsamlı kütüphaneler ve çerçeveler ile back-end geliştiricilerine esneklik ve geniş bir işlevsellik yelpazesi sunarlar.

Projeye ihtiyacın varsa bize ulaş;

GÖNDER

İletişim

İstanbul Ofis

Büyükşehir Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:1 Ekinoks Residance, E-2 Blok, Kat:5, Daire:31, 34520 Beylikdüzü - İstanbul

Münih Ofis

Schulstraße 7, 85757 Karlsfeld / Almanya

İletişim

0049 813 166 771 87