Kaynak Kodu Nedir? Neden Önemlidir?

27.09.2023 / Web Sitesi

Kaynak Kodu Nedir? Neden Önemlidir?

Kaynak kodu (ya da sadece "kaynak" olarak da adlandırılır), bir bilgisayar programının veya yazılım uygulamasının makine diline veya baytlara dönüştürülmeden önceki, insanların okuyabileceği hali olarak yazılan kodudur. Kaynak kodu, programcılar veya yazılım geliştiriciler tarafından, genellikle yüksek seviyeli bir programlama dilinde (örn. Python, Java, C++ vb.) yazılır.

Kaynak Kodu Nedir? Neden Önemlidir?

Bir programın çalıştırılabilir versiyonunu oluşturmak için kaynak kodu genellikle bir derleyici veya yorumlayıcı tarafından işlenir. Derleyici, kaynak kodunu doğrudan makine diline çevirir, bu da bilgisayarın doğrudan çalıştırabileceği koddur. Yorumlayıcı ise kaynak kodunu doğrudan çalıştırarak adım adım yorumlar.

Kaynak Kodu Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Kaynak kodunun tarihi, programlamayla ilgili ilk çabaların ve ilk programlama dillerinin tarihiyle yakından ilişkilidir. İşte bazı önemli tarihler:

 • 1830'lar: Ada Lovelace, Charles Babbage'ın mekanik bir bilgisayar olan Analitik Motor için notlar yazdı. Lovelace, bu notlarda makineye spesifik işlemler yapmasını söyleyen talimatların nasıl hazırlanabileceğini açıklar. Bu, programlamanın ilk formlarından biri olarak kabul edilir, ancak bu, modern anlamda bir "kaynak kod" değildir.
 • 1940'lar ve 1950'ler: Elektronik bilgisayarların ortaya çıkmasıyla birlikte, makine diliyle programlama pratiği başladı. Ancak bu dönemde programlama, genellikle delikli kartlara basılmış veya manyetik bantlara kaydedilmiş olan 1'ler ve 0'larla yapıldı. Bu, programlamada kullanılan ilk "kaynak kod" olabilir, ancak insanlar için okunması zordur.
 • 1950'ler: İlk yüksek seviyeli programlama dillerinin ortaya çıkmasıyla birlikte gerçek anlamda kaynak kodun doğuşunu gördük. Fortran (1957) bu dillerden biri olarak kabul edilir. Fortran'ın ortaya çıkışıyla programcılar, daha insan dostu bir dilde kod yazmaya başladılar. Bu kod, daha sonra derleyiciler tarafından makine diline çevrildi.

Bu tarihler, kaynak kodunun ve programlama dillerinin nasıl evrildiğine dair genel bir bakış sunmaktadır. Günümüzde, kaynak kodu kavramı, yazılım geliştirme sürecinin temel bir bileşenidir.

Kaynak Kodu Ne İşe Yarar?

Kaynak kodu, bir programın veya yazılımın işlevselliğini tanımlayan, yazılım geliştiricileri tarafından yazılan ve genellikle yüksek seviyeli bir programlama dilinde olan metindir. Kaynak kodunun birkaç temel işlevi ve amacı vardır:

 • Talimat Sağlama: Kaynak kod, bir bilgisayarın veya işlemcinin belirli işlemleri nasıl yapacağını detaylı olarak belirtir. Bu talimatlar, yazılımın istenen işlevi gerçekleştirmesini sağlar.
 • İnsan-Okunabilirlik: Kaynak kod, insanlar için okunabilir ve anlaşılırdır, bu da programcıların veya yazılım geliştiricilerinin programın nasıl çalıştığını anlamalarını ve gerekirse değiştirmelerini kolaylaştırır.
 • Düzenleme ve Bakım: Kaynak kod sayesinde yazılımın mevcut özellikleri düzenlenebilir, hatalar düzeltilebilir ve yeni işlevler eklenir.
 • Taşınabilirlik: Kaynak kod, belirli bir donanıma veya işletim sistemine bağlı olmadan yazılabilir. Bu, yazılımın farklı platformlarda kullanılmasını kolaylaştırır. Farklı bir platformda çalıştırmak için kaynak kod genellikle sadece o platform için yeniden derlenir.
 • Derleme ve Yorumlama: Kaynak kod, derleyiciler veya yorumlayıcılar tarafından işlenerek çalıştırılabilir programlara veya diğer formlara dönüştürülür.
 • Dokümantasyon: Kaynak kod içerisinde genellikle yorumlar da bulunur. Bu yorumlar, kodun işleyişini veya belirli bölümlerinin amacını açıklar ve bu, diğer geliştiricilerin kodu anlamasına ve üzerinde çalışmasına yardımcı olur.
 • Yeniden Kullanım: Kaynak kod, genellikle modüler bir yapıya sahip olabilir, bu da belirli kod parçacıklarının veya bileşenlerinin farklı projelerde yeniden kullanılmasını kolaylaştırır.

Kaynak Kodu Faydaları Nelerdir?

 • Anlaşılabilirlik: Kaynak kodu, yazılımın işleyişini detaylı olarak gösterir, böylece geliştiriciler kodun nasıl çalıştığını ve hangi işlevleri yerine getirdiğini anlayabilirler.
 • Modifikasyon ve Uyarlamalar: Kaynak kodu sayesinde yazılım, belirli ihtiyaçlara veya değişen gereksinimlere göre düzenlenebilir ve uyarlanabilir.
 • Hata Ayıklama: Bir programda bir sorun oluştuğunda, kaynak kodu üzerinde yapılan incelemelerle bu sorunun nedeni bulunabilir ve düzeltilmesi sağlanabilir.
 • Taşınabilirlik: Kaynak kodunun bulunması, yazılımın farklı platformlara veya donanımlara uygun hale getirilmesini kolaylaştırır.
 • Öğrenme ve Eğitim: Kaynak kodları incelemek, özellikle açık kaynaklı projelerde, yeni başlayanlar veya deneyimli geliştiriciler için öğrenme ve eğitim fırsatı sunar.
 • Yeniden Kullanım: Modüler kod parçaları veya kütüphaneler oluşturularak, bu kod parçacıkları farklı projelerde yeniden kullanılabilir.
 • Topluluk Katkısı: Açık kaynaklı projelerde, kaynak kodunun halka açık olması, topluluğun projeye katkıda bulunmasını sağlar. Bu, yazılımın gelişimini hızlandırır, kalitesini artırır ve farklı perspektiflerin projeye dahil edilmesini sağlar.
 • Şeffaflık: Özellikle kritik sistemlerde, kaynak kodunun incelenebilir olması güvenlik denetimlerinin yapılmasını ve potansiyel zayıf noktaların tespit edilmesini mümkün kılar.
 • Lisanslama ve Özelleştirme: Özellikle ticari yazılımlar için, kaynak koduna erişim, özelleştirme ve lisanslama seçeneklerini mümkün kılar.
 • Uzun Vadeli Sürdürülebilirlik: Bir yazılımın kaynak koduna erişim, yazılımın eski teknolojilere veya platformlara bağlı kalmadan gelecekte de sürdürülebilir olmasını sağlar.

Bu faydalar, kaynak kodunun yazılım geliştirme, bakım ve inovasyon süreçlerinde neden bu kadar merkezi bir role sahip olduğunu göstermektedir.

Kaynak Kodu Nasıl Devredilir?

 1. Anlaşma Hazırlığı: İki tarafın (satıcı ve alıcı) anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Bu anlaşmada, devrin koşulları, tarafların hakları ve yükümlülükleri, fiyatlandırma, garanti ve diğer koşullar belirtilmelidir.
 2. Dökümantasyon: Yazılımın tüm dökümantasyonunun ve destekleyici materyalinin temin edilmesi gerekir. Bu, yazılımın nasıl kurulduğu, kullanıldığı ve bakımının nasıl yapıldığı hakkında bilgileri içerebilir.
 3. Fiziksel Devir: Kaynak kodu ve ilgili tüm dosyaların alıcıya teslim edilmesi. Bu, genellikle dijital medya üzerinde (örn. USB sürücüler, DVD'ler) veya güvenli bir dosya transferi yöntemi ile yapılır.
 4. Lisans ve Haklar: Alıcının yazılımı kullanabilmesi için gerekli tüm lisansların ve hakların devredilmesi. Bu, yazılımın özgün olarak kullanılan kütüphaneleri, bileşenleri veya üçüncü taraf yazılımları için de geçerli olabilir.
 5. Destek ve Bakım: Anlaşmaya bağlı olarak, satıcı belirli bir süre için yazılıma destek ve bakım sağlama yükümlülüğüne sahip olabilir.
 6. Kaynak Kodu Saklama Hizmetleri: Bazı durumlarda, kaynak kodunun bir "üçüncü taraf saklama hizmeti" (source code escrow) aracılığıyla korunması talep edilebilir. Bu, alıcının yazılımın kaynak koduna erişimini garanti altına alırken, satıcının kodun gizliliğini korumasına olanak tanır.
 7. Eğitim: Devir sürecinin bir parçası olarak, alıcıya yazılımın nasıl kullanılacağı ve bakımının nasıl yapılacağı konusunda eğitim verilebilir.
 8. Yasal İşlemler: Devrin tamamlanması için bazı yasal işlemler gerekebilir. Örneğin, mülkiyet haklarının devri, lisans değişiklikleri ve benzeri konular bu kapsamda ele alınabilir.

Bu süreç, yazılımın karmaşıklığına, devredilen haklara ve tarafların ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Her iki tarafın da yasal danışmanlık alması, sürecin düzgün bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

Kaynak Kodu Örneği

Basit bir "Brunsia Blog İçerikleri!" uygulamasının farklı programlama dillerinde kaynak kodu örnekleri:

Python

print("Brunsia Blog İçerikleri!")
  </pre
   ></pre
 >

Java

public class BrunsiaBlog {
      public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Brunsia Blog İçerikleri!");
      }
    }
  </pre
   ></pre
 >
C++
#include <iostream>
    using namespace std;
    int main() {
      cout << "Brunsia Blog İçerikleri!" << endl;
      return 0;
    }
  </pre
   ></pre
 >
C#
using System;
    namespace BrunsiaBlogApp {
      class Program {
        static void Main(string[] args) {
          Console.WriteLine("Brunsia Blog İçerikleri!");
        }
      }
    }
  </pre
   ></pre
 >
JavaScript (Bir web tarayıcısında çalıştırmak için)
console.log("Brunsia Blog İçerikleri!");
  </pre
   ></pre
 >
Ruby
puts "Brunsia Blog İçerikleri!"
  </pre
   ></pre
 >
Go
  package main
    import "fmt"
    func main() {
      fmt.Println("Brunsia Blog İçerikleri!")
    }
  </pre
   ></pre
 >
Açık Kaynak Kodu Nedir?

Açık kaynak kodu, bir yazılımın kaynak kodunun genel halkın erişimine, incelemesine, değiştirilmesine ve dağıtılmasına izin veren bir lisanslama yaklaşımını ifade eder. Açık kaynak, yazılımın geliştirilmesini kollektif bir çaba olarak teşvik eder, böylece topluluk üyeleri, geliştiriciler ve kullanıcılar birlikte yazılımın gelişmesine katkıda bulunabilirler.

Açık kaynak kodunun temel özellikleri:
 • Özgürce Kullanım: Açık kaynaklı yazılım, herhangi bir amaç için (ticari, eğitim, araştırma vb.) ücretsiz olarak kullanılabilir.
 • Kaynak Koduna Erişim: Yazılımın kaynak kodu, herkese açık bir şekilde erişilebilir olmalıdır. Bu, kullanıcıların kodu inceleyebilmelerini, anlayabilmelerini ve gerektiğinde değiştirebilmelerini sağlar.
 • Dağıtım Özgürlüğü: Yazılımın orijinal veya değiştirilmiş versiyonları, özgürce dağıtılabilir.
 • Değişiklik ve Türev İşler: Kullanıcılar ve geliştiriciler, yazılımın kaynak kodunu değiştirme ve bu değişiklikleri dağıtma özgürlüğüne sahip olmalıdır.
 • Ortak Katkı: Açık kaynak yaklaşımı, topluluğun yazılıma katkıda bulunmasını teşvik eder. Bu, yazılımın sürekli olarak geliştirilmesini ve iyileştirilmesini sağlar.
 • Şeffaflık: Kullanıcılar ve geliştiriciler, yazılımın nasıl çalıştığını ve hangi amaçlarla oluşturulduğunu görebilirler.
 • Lisanslama: Açık kaynak kodlu yazılımlar, açık kaynak lisansları altında lisanslanır. Bu lisanslar, yazılımın nasıl kullanılacağına, dağıtılacağına ve değiştirileceğine dair kuralları ve yönergeleri tanımlar. Örneğin, GNU Genel Kamu Lisansı (GPL), Apache Lisansı ve MIT Lisansı gibi popüler açık kaynak lisansları vardır.

Açık kaynaklı yazılımın avantajları arasında maliyet tasarrufu, esneklik, şeffaflık, hızlı inovasyon ve geniş bir geliştirici topluluğunun desteği bulunmaktadır. Açık kaynak kodlu projeler, GitHub gibi platformlarda yaygın olarak bulunabilir ve geliştiriciler bu projelere katkıda bulunabilirler.

 

Projeye ihtiyacın varsa bize ulaş;

GÖNDER

İletişim

İstanbul Ofis

Büyükşehir Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:1 Ekinoks Residance, E-2 Blok, Kat:5, Daire:31, 34520 Beylikdüzü - İstanbul

Münih Ofis

Schulstraße 7, 85757 Karlsfeld / Almanya

İletişim

0049 813 166 771 87