Nesne Yönelimli Programlama (OOP) Nedir? Ne İşe Yarar?

25.03.2024 / Web Sitesi

Nesne Yönelimli Programlama ya da kısaca OOP (Object Oriented Programming), programlama dünyasında veri ve nesneleri merkezine alan bir programlama dil modelidir. Bu yaklaşım, işlevsellikten ziyade gerçek dünyadaki nesneleri yazılım ortamına aktararak, bu nesnelerin bilgisayar dilinde ifade edilmesini sağlar.

OOP dilleri, veri kümelerini yöntemler aracılığıyla organize eden ve bu verileri "nesne" olarak gruplandıran sınıf tabanlı bir yapı sunar. PHP, Swift, Java, Python ve C++ gibi popüler OOP dilleri, bu modelin temelini oluşturur ve yazılım geliştirme süreçlerinde geniş bir kullanım alanı bulur.

Nesne Yönelimli Programlama Nedir?

Nesne Yönelimli Programlama, veya kısaca OOP (Object Oriented Programming), programları yönetilebilir, daha küçük parçalara ayırarak ve bu parçaları yeniden kullanılabilir kılarak tasarlayan bir programlama paradigmıdır. Bu yaklaşımda, her işlevlik nesne grupları şeklinde soyutlanır: nesneler, paylaştıkları ortak özelliklere göre gruplanır ve aynı zamanda benzersiz özellikleriyle de tanımlanırlar.

OOP'nin anlamı, Nesne Yönelimli Programlama olarak, İngilizceden Türkçeye çevrilen bir terimdir. Bu programlama modelinde, işlevler nesne olarak soyutlanır ve entegre edilir, böylece aynı sınıfa ait birden fazla bağımsız nesne oluşturulabilir, temsil edilebilir ve birbirleriyle karmaşık ilişkiler içinde etkileşimde bulunabilir. Bir sınıf, içindeki verileri tanımlayabilen ve sınıf örneklerini barındırabilen bir şablon görevi görür. Ayrıca, her bir parçanın kendine özgü özellikleri, verileri ve diğer parçalarla nasıl etkileşime gireceği bu programlama dili çerçevesinde belirlenir.

Nesne Yönelimli Programlama Temel Prensipleri

Nesne Yönelimli Programlama'nın (OOP) dört temel ilkesi; kalıtım, çok biçimlilik, soyutlama ve kapsülleme olarak tanımlanır. Her biri, programlama içinde özgün işlevler ve roller üstlenirken, başlangıçta karmaşık görünseler de, kavramların nasıl işlediğinin anlaşılması ile öğrenilmesi daha basit hale gelir. Bu prensiplerin anlaşılması, aynı zamanda OOP tabanlı bilgisayar programlarının temel yapı taşlarını geliştiricilere aktarır.

Nesne yönelimli programlama sistemlerinin temelini oluşturan dört ana ilke aşağıda sıralanmıştır:

Kapsülleme (Encapsulation)

Kapsülleme, bir programdaki veri, sınıf ve metodların dışarıdan erişimine ilişkin sınırları belirler. Bu, hangi bilgilerin dış dünyaya açık olacağını, hangilerinin gizli tutulacağını ve hangilerinin değiştirilebileceğini tanımlar. Bu yöntemle, projenin iç yapısında yapılabilecek değişikliklerin kontrol altında tutulması amaçlanır, böylece güvenli olmayan sınıf yapılarından kaçınılır.

Çok Biçimlilik (Polymorphism)

Çok biçimlilik, farklı veri türleri veya sınıfların çeşitli yollarla işlenmesi yeteneğini ifade eder. Program içerisinde belirli metodların ve türetilmiş sınıfların farklı şekillerde kullanılabilmesini sağlar. Bu özellik, programın kullanıcıya duruma bağlı olarak doğru çıktıyı sunmasına olanak tanır.

Kalıtım (Inheritance)

Kalıtım, bir sınıftan diğer bir sınıfın türetilebilmesini sağlar, bu da aralarında bir alt-üst ilişkisi kurar. Kalıtım sayesinde, var olan sınıflar üzerine yeni sınıflar inşa edilir ve bu, tekli kalıtım, çoklu kalıtım, çok seviyeli kalıtım, hiyerarşik kalıtım ve melez kalıtım olmak üzere beş farklı şekilde gerçekleştirilebilir.

Soyutlama (Abstraction)

Soyutlama, bir üst sınıf oluşturmak için alt sınıflarda ortak olan özellik ve işlevlerin bir araya getirilmesi işlemidir. Soyut sınıflar, alt sınıflar tarafından bir şablon olarak kullanılabilen metodları içerir. Bu süreç, ortak özelliklere sahip verilerin yönetilmesini kolaylaştırır ve soyut sınıflardan doğrudan nesne oluşturulmasına izin vermez.

Nesne Yönelimli Programlama (OOP) Ne İşe Yarar?

OOP, değişkenler ve metotları birlikte tutarak veri saklama ve üzerinde işlemler yapma yeteneğine sahiptir. Bu yaklaşım, bir kişinin adı, soyadı, yaş, kilo ve boy gibi çeşitli özelliklerini içeren verileri barındırabilir. OOP'nin geliştirilmesinin temel sebeplerinden biri, yazılım dünyasındaki karmaşıklığı azaltmaktır. Yazılımların büyüklüğünün ve geliştirme süreçlerinin zorluklarının artması, nesne yönelimli programlama dillerinin evrimini hızlandırmıştır.

Nesne yönelimli programlamanın faydaları nelerdir?

 • Nesnelerin bağımsız olarak saklanması, veri gizliliği sağlar.
 • Sınıflar aracılığıyla, tüm projede değil, yalnızca bir sınıfta değişiklik yaparak projenin bütününde güncelleme sağlamak mümkündür.
 • Geliştirme sürecinde zaman tasarrufu sağlar ve verimliliği artırır.
 • Uzun ve tekrarlı kod blokları yerine, yeniden kullanılabilir kısa kod parçaları ile daha etkili programlama imkanı sunar.
 • Değişkenleri ve metotları tek bir çatı altında toplayarak daha düzenli bir programlama ortamı oluşturur.
 • Verilerin saklanmasını ve bu veriler üzerinde etkili işlemler yapılmasını kolaylaştırır.

Bu avantajlar ışığında, nesne yönelimli ya da tabanlı programlama dilleri, geliştiriciler için büyük bir değer taşımaktadır.

Nesne Yönelimli Programlama Dilleri Nelerdir?

Nesne Yönelimli Programlama Dilleri arasında Java, C#, C++, Ruby, Simula, Smalltalk, Visual Basic, PHP, Python, Eiffel, ve Object Pascal gibi çeşitli nesne tabanlı diller bulunmaktadır. OOP, programcılara kendi sınıflarını ve nesnelerini oluşturma ve üzerlerinde işlem yapma olanağı sunarak, özellikle görsel özellikler barındıran nesneye yönelik programlama için tercih edilir.

Nesne yönelimli ve nesne tabanlı programlama dillerinin bazı örnekleri şunlardır:

 • Swift
 • Delphi
 • Perl
 • Objective-C
 • Common Lisp
 • Fortran 2003
 • SimScript
 • Haxe
 • ActionScript
 • Ada

Bu diller, programcılara, örneğin bir aile için her bireyi temsil eden kişi nesneleri oluşturma ve bu nesneleri bir aile seti içinde yönetme gibi esneklikler sunar. Nesneler, içerdikleri benzersiz veriler sayesinde özgünlüğe sahiptir.

Nesne Yönelimli Programlama (OOP), nesnelere ve bu nesneler üzerinde gerçekleştirilen işlemlere odaklanır. Bu yaklaşım, zamandan tasarruf etmek, maliyetleri düşürmek ve yazılım geliştirmenin karmaşıklığını azaltmak için geliştiriciler arasında yaygın olarak kullanılır. Dolayısıyla, her geliştiricinin kütüphanesinde en az bir OOP diline yer vermesi tavsiye edilir.

Projeye ihtiyacın varsa bize ulaş;

GÖNDER

İletişim

İstanbul Ofis

Büyükşehir Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:1 Ekinoks Residance, E-2 Blok, Kat:5, Daire:31, 34520 Beylikdüzü - İstanbul

Münih Ofis

Schulstraße 7, 85757 Karlsfeld / Almanya

İletişim

0049 813 166 771 87