Software Developer Ne Demek? Ne İş Yapar? Nasıl Olunur?

24.11.2023 / Web Sitesi

"Software Developer" terimi, yazılım geliştirici anlamına gelir. Yazılım geliştiriciler, bilgisayar programları, uygulamalar ve diğer dijital araçları oluşturmak ve iyileştirmek için kod yazan profesyonellerdir. Bu role sahip bireyler, gereksinimleri analiz eder, yazılım tasarlar, kodu yazar, test eder ve bakımını yaparlar.

Yazılım geliştiriciler ayrıca şunları yapabilir:

 • Kullanıcı ihtiyaçlarına göre yazılım taslağı hazırlar.
 • Yazılımın çalışması için gerekli olan algoritmaları ve akış şemalarını oluşturur.
 • Kod yazımı, test etme ve hataları düzeltme süreçlerini yürütür.
 • Yazılımın güncellemelerini ve iyileştirmelerini yapar.
 • Yazılımların kullanılabilirliğini ve performansını optimize eder.

Yazılım geliştiriciler, farklı programlama dilleri ve teknolojileri kullanarak çalışabilirler. Bu diller ve teknolojiler, geliştiricinin uzmanlık alanına, endüstriye ve çalıştığı projeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Software Developer Ne Demek? Ne İş Yapar? Nasıl Olunur?

Software Developer Ne İş Yapar?

Yazılım geliştirici (software developer), bilgisayar programları ve uygulamaları oluşturmak, test etmek ve bakımını yapmak için kod yazma sürecinde yer alır. Bu profesyonelin yaptığı temel işler şunlardır:

Gereksinim Analizi: Proje başlangıcında müşteri veya kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak için analizler yapar. Bu analiz sonucunda yazılımın nasıl bir yapıda olması gerektiğini belirler.

Tasarım: Analiz sonucunda belirlenen ihtiyaçları karşılayacak yazılımın nasıl bir yapıda olacağını, hangi modülleri içereceğini ve bu modüllerin nasıl çalışacağını tasarlar.

Kodlama: Seçilen programlama dilini kullanarak yazılımı kodlar. Bu süreç, yazılım geliştiricinin uzmanlık alanına, projenin özelliklerine ve kullanılan teknolojilere göre değişiklik gösterebilir.

Test Etme: Yazdığı kodun doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için testler yapar. Hataları tespit eder ve düzeltir.

Entegrasyon: Yazılımın diğer sistemlerle veya modüllerle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.

Dokümantasyon: Yazılımın nasıl çalıştığına dair teknik dokümanlar hazırlar. Bu, hem diğer geliştiricilerin yazılımı anlamalarına hem de bakım sürecinin daha kolay gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

Bakım: Yazılımın canlı ortamda çalışmaya başlamasından sonra ortaya çıkabilecek hataları giderir, gerektiğinde güncellemeler yapar ve yazılımın performansını izler.

İnovasyon: Mevcut yazılım teknolojilerini takip eder ve yeni yaklaşımlar, teknikler veya araçlar hakkında bilgi sahibi olmak için sürekli öğrenir.

Yazılım geliştiriciler, genellikle ekipler halinde çalışırlar ve projenin boyutuna, karmaşıklığına ve özelliklerine bağlı olarak farklı uzmanlık alanlarına sahip olabilirler (örneğin, web geliştirme, mobil uygulama geliştirme, oyun geliştirme, gömülü sistemler, vb.).

Software Developer Nasıl Olunur?

Yazılım geliştirici olmak isteyen bir kişi için izlenmesi gereken temel adımlar ve öneriler şunlardır:

Üniversite Eğitimi

Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar bilimleri veya buna benzer bölümlerde lisans eğitimi almak, yazılım geliştirici olmak için sıkça tercih edilen bir yoldur.

Kendi Kendine Öğrenme

Resmi bir eğitim almadan, online kaynaklar, kitaplar ve kurslar aracılığıyla kendi kendine programlama öğrenmek de mümkündür.

Programlama Dilleri

En az bir veya birkaç programlama dilini öğrenmek gereklidir. Örneğin; Python, Java, C++, JavaScript, Swift vb. Bazı diller genel amaçlıdır, bazıları ise özel alanlarda (web geliştirme, mobil uygulama, oyun geliştirme) daha popülerdir.

Pratik Yapma

Öğrenilen bilgilerin pratiğe dökülmesi önemlidir. Küçük projeler yaparak başlamak ve zamanla daha kompleks projelere yönelmek, becerileri geliştirecektir.

Portföy Oluşturma

Özellikle bağımsız çalışmayı veya yeni bir iş bulmayı planlıyorsanız, yaptığınız projeleri gösterebileceğiniz bir portföy oluşturmak faydalıdır.

Staj ve Deneyim

Mümkünse, staj yaparak veya junior pozisyonlarda işe başlayarak gerçek dünyada yazılım geliştirme deneyimi kazanmak önemlidir.

Sürekli Öğrenme

Teknoloji ve yazılım dünyası sürekli değişiyor. Yeni teknolojilere, araçlara ve yöntemlere ayak uydurabilmek için sürekli öğrenmeye devam etmek gereklidir.

Ağ Kurma

Diğer yazılım geliştiricileri ve sektör profesyonelleri ile iletişimde olmak, kariyer fırsatları ve öğrenme için önemlidir. Meetuplar, konferanslar ve online topluluklara katılmak bu amaçla kullanılabilir.

Sertifikalar

Bazı işverenler, belirli teknolojilerle ilgili sertifikalara değer verir. Ancak sertifikalar, pratik deneyim kadar değerli görülmezler. Yine de belirli bir konuda uzmanlık kazanmak için sertifika programlarına katılmak faydalı olabilir.

Yazılım Araçları ve Teknolojileri

Version kontrol sistemleri (örneğin Git), geliştirme ortamları (IDE'ler), veritabanları ve diğer teknolojik araçları öğrenmek, bir yazılım geliştiricisinin gereksinim duyduğu beceriler arasındadır.

Bu adımları izleyerek ve sürekli öğrenme ilkesini benimseyerek başarılı bir yazılım geliştirici olabilirsiniz.

Yazılımcı Olmak İçin Gereken Özellikler

Yazılımcı olmak isteyen bir bireyin sahip olması gereken bazı temel özellikler ve beceriler şunlardır:

Analitik Düşünme: Problemleri tanımlama, analiz etme ve bu problemlere etkili çözümler üretme yeteneği önemlidir.

Problem Çözme: Yazılım geliştirmede karşılaşılan zorluklara ve hatalara çözüm bulabilme yeteneği gereklidir.

Detaylara Dikkat: Küçük bir hata bile yazılımın çalışmamasına sebep olabilir. Bu yüzden detaylara dikkat etmek ve dikkatli bir şekilde kod yazmak önemlidir.

Öğrenmeye Açıklık: Teknoloji ve yazılım dünyası sürekli evrilmektedir. Yeni teknolojilere, dillere ve araçlara adapte olabilmek için öğrenmeye sürekli açık olmak gereklidir.

İyi İletişim Becerileri: Yazılımcılar, takım arkadaşları, yöneticiler ve bazen müşterilerle etkili bir şekilde iletişim kurabilmelidir.

Takım Çalışması: Birçok yazılım projesi, ekip içinde gerçekleştirilir. Takım içinde uyumlu bir şekilde çalışabilme yeteneği kritiktir.

Zaman Yönetimi: Proje teslim tarihleri ve diğer süre kısıtlamaları göz önünde bulundurularak etkili bir zaman yönetimi yapabilmek önemlidir.

Teknik Bilgi: En az bir programlama dili konusunda bilgi sahibi olmanın yanı sıra, veritabanı yönetimi, version kontrol sistemleri gibi konularda da bilgi sahibi olmak gereklidir.

Yaratıcılık: Özellikle kullanıcı deneyimi, arayüz tasarımı ve benzeri konularda yaratıcı çözümler üretebilme yeteneği avantaj sağlar.

Dayanıklılık ve Sabır: Kod yazarken veya hataları çözerken zorluklarla karşılaşmak kaçınılmazdır. Bu süreçlerde sabırlı olmak ve pes etmemek gereklidir.

Etik ve Profesyonellik: Yazılım dünyasında etik kurallara uyum, özellikle güvenlik ve gizlilik konularında, büyük önem taşır.

Yazılım Alanları Nelerdir?

Yazılım, geniş bir alandır ve birçok farklı uzmanlık dalına ayrılır. İşte yazılımın bazı ana alanları:

Web Geliştirme

Front-end (Ön Yüz) Geliştirme: Kullanıcının doğrudan etkileşimde bulunduğu web arayüzlerini tasarlar ve geliştirir. HTML, CSS ve JavaScript gibi teknolojileri kullanır.

Back-end (Arka Yüz) Geliştirme: Web sitelerinin ve uygulamaların sunucu tarafındaki işlevselliğini geliştirir. PHP, Ruby, Python ve Node.js gibi teknolojilerle çalışabilir.

Mobil Uygulama Geliştirme

iOS Geliştirme: Apple'ın iOS işletim sistemi için uygulamalar geliştirir. Swift ve Objective-C dillerini kullanır.

Android Geliştirme: Google'ın Android işletim sistemi için uygulamalar geliştirir. Kotlin ve Java dillerini kullanır.

Oyun Geliştirme: Bilgisayarlar, konsollar ve mobil cihazlar için oyunlar tasarlar ve geliştirir. Unity, Unreal Engine gibi oyun motorlarıyla çalışabilir.

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi: Algoritmalar ve modeller geliştirerek makinelerin öğrenmesi ve tahminlerde bulunması için yazılımlar oluşturur.

Veri Bilimi ve Büyük Veri: Büyük veri setlerini analiz ederek bilgi elde eder. Hadoop, Spark gibi araçları kullanabilir.

Gömülü Sistemler: Donanımla entegre çalışan yazılımlar geliştirir. Otomotiv, tıbbi cihazlar ve ev aletleri için yazılımlar bu kategoriye girer.

Bulut Bilişim: Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) ve Microsoft Azure gibi bulut servis sağlayıcılarıyla uygulamalar ve altyapılar oluşturur.

Siber Güvenlik: Yazılımların ve sistemlerin güvenliğini sağlar, sızma testleri yapar ve güvenlik açıklarını tespit edip düzeltir.

Ağ ve Sistem Yönetimi: Fiziksel ve sanal ağ yapılarını, sunucuları ve veri merkezlerini yönetir ve optimize eder.

DevOps: Yazılım geliştirme ve IT operasyonlarını daha etkin hale getirmek için otomasyon araçları ve yöntemleri kullanır.

Blockchain ve Kripto Teknolojileri: Kripto paralar ve merkezi olmayan uygulamalar için yazılımlar geliştirir.

Grafik ve Animasyon: 3D modelleme, görsel efektler ve animasyon için yazılımlar geliştirir.

Yazılımın geniş spektrumunu yansıtmaktadır. Her bir alan kendi içinde özel bilgi ve beceri setleri gerektirir.

Yazılımcı Kademeleri Nelerdir?

Birçok teknoloji şirketi ve yazılım geliştirme ekibi, yazılımcıların kariyer ilerlemesini tanımlamak için belirli kademeler kullanır. Bu kademeler, deneyime, yeteneğe, sorumluluğa ve etkiye göre sıralanabilir. Ancak unutmamak gerekir ki bu kademeler şirketten şirkete değişiklik gösterebilir. İşte yaygın olarak kullanılan yazılımcı kademeleri:

Stajyer (Intern)

 • Üniversite öğrencileri veya yeni mezunlar için geçici pozisyonlar.
 • Deneyim kazanma ve öğrenme odaklıdır.

Junior Yazılımcı (Junior Developer)

 • Genellikle kariyerlerinin başlangıcında olan ya da belirli bir alanda deneyim kazanmak isteyen yazılımcıları ifade eder.
 • Gözetim ve rehberlik altında çalışabilirler.

Orta Seviye Yazılımcı (Mid-Level Developer)

 • Daha fazla deneyime sahip olan ve genellikle bağımsız olarak çalışabilen yazılımcılardır.
 • Genellikle belirli bir teknoloji veya metodoloji hakkında daha derinlemesine bilgi sahibidirler.

Kıdemli Yazılımcı (Senior Developer)

 • Yüksek derecede teknik bilgiye ve deneyime sahip yazılımcılardır.
 • Takımları yönlendirme, mentorluk yapma ve karmaşık problemleri çözme kapasitesine sahiptirler.

Lead Developer / Teknik Lider

 • Teknik projelerin veya takımların liderliğini üstlenen pozisyon.
 • Hem teknik bilgiye hem de liderlik yeteneğine sahip olması beklenir.

Mimari (Architect)

 • Sistem mimarisi, bileşenlerin entegrasyonu ve genel teknik tasarım konularında uzmandır.
 • Yüksek seviyede teknik kararlar alabilir ve bu kararları uygulama ekibine yönlendirebilir.

Özel Rolde Uzmanlar

Veritabanı Uzmanı, UI/UX Uzmanı, Güvenlik Uzmanı gibi spesifik alanlarda uzmanlaşmış pozisyonlar.

Teknoloji veya Mühendislik Müdürü (Engineering/Technology Manager)

 • Teknik projeleri ve takımları yönetir.
 • Hem teknik hem de yönetimsel becerilere sahip olması beklenir.

CTO (Chief Technology Officer) veya VP of Engineering

Genellikle büyük şirketlerde bulunan, tüm teknoloji ve mühendislik faaliyetlerinden sorumlu üst düzey yönetici pozisyonlarıdır.

Projeye ihtiyacın varsa bize ulaş;

GÖNDER

İletişim

İstanbul Ofis

Büyükşehir Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:1 Ekinoks Residance, E-2 Blok, Kat:5, Daire:31, 34520 Beylikdüzü - İstanbul

Münih Ofis

Schulstraße 7, 85757 Karlsfeld / Almanya

İletişim

0049 813 166 771 87