API Nedir, Ne İşe Yarar? API Nerelerde Kullanılır?

27.09.2023 / Web Sitesi

API Nedir, Ne İşe Yarar? API Nerelerde Kullanılır?

API (Uygulama Programlama Arayüzü), yazılım dünyasında bir anahtarın kilitlere nasıl uyduğunu belirleyen şekli gibi, farklı programların, servislerin ve platformların birbiriyle etkileşim kurmasını sağlayan yapıdır. Türkçede "Uygulama Programlama Arayüzü" olarak tanımlanan bu kavram, dijital çağın temel taşlarından biridir ve teknolojinin çok farklı yüzlerinde karşımıza çıkar.

API Nedir, Ne İşe Yarar? API Nerelerde Kullanılır?

Bir API, temelde iki yazılım bileşeni arasında bir köprü görevi görür. Bu köprü, yazılımın istediği spesifik işlevleri gerçekleştirmek için gerekli olan protokoller, kurallar ve araçlarla donatılmıştır. API'ler sayesinde, uygulamalar önceden tanımlanmış bu kurallara uyar ve böylece birbiriyle güvenli ve verimli bir şekilde iletişim kurar.

E-ticaretin hızla büyüdüğü günümüzde, bir online alışveriş sitesi bir API'yi kullanarak, kullanıcının banka veya kredi kartı bilgileri ile güvenli bir şekilde işlem yapmasını sağlar. Bu, siteyle banka sunucusu arasında kesintisiz, güvenli bir iletişimin kurulmasını garantiler ve alışverişin sorunsuzca tamamlanmasını sağlar.

Benzer şekilde, Facebook gibi sosyal medya devleri, kendi API'lerini oluşturarak, mobil uygulamaların bu platformla etkileşim kurmasını sağlar. Örneğin, Facebook'un mobil uygulaması, belirli bir API aracılığıyla sunucudan kullanıcının bilgilerini alır, bu bilgileri işler ve kullanıcıya sunar.

API'lerin belki de en büyük avantajı, tekrar tekrar aynı temel yapıyı inşa etmek yerine, önceden oluşturulmuş ve test edilmiş bir altyapı üzerine inşa edilen özelliklere ve işlevselliğe erişim sağlamasıdır. Bu, hem zaman hem de maliyet tasarrufu anlamına gelir.

API Çeşitleri Nelerdir?

API'ler, işlevselliklerine, kullanıldıkları ortama ve nasıl erişildiklerine bağlı olarak birkaç farklı kategoriye ayrılabilir. İşte yaygın API çeşitleri:

Web API'leri (veya HTTP/RESTful API'leri)

 • İnternet üzerinden HTTP protokolü aracılığıyla erişilen API'lerdir.
 • REST mimarisini takip ederler, bu nedenle genellikle RESTful API olarak da adlandırılırlar.
 • Web uygulamaları, mobil uygulamalar veya diğer sunucular arasında veri alışverişi için kullanılır.
 • JSON veya XML formatında veri döndürebilirler.

SOAP API'leri

 • Web servisleri için eski bir standart olan SOAP protokolünü kullanırlar.
 • XML tabanlıdırlar ve genellikle daha karmaşıktırlar.
 • Web uygulamaları arasında güvenli, işlem tabanlı veri iletimi için kullanılır.

RPC API'leri (Remote Procedure Call)

 • Uzak bir sunucudaki fonksiyonların veya prosedürlerin yerel olarak gibi çağrılmasını sağlar.
 • XML-RPC veya JSON-RPC gibi formatlarla sunulabilirler.

Grafiksel API'leri (veya GraphQL)

 • Facebook tarafından geliştirilen ve veri sorgulama dilini tanımlayan bir API türüdür.
 • İstemcilerin tam olarak hangi verilere ihtiyaç duyduğunu belirtmelerine olanak tanır, bu da veri alışverişini daha verimli hale getirir.

Kütüphane veya Çerçeve (Framework) API'leri

Bir yazılım kütüphanesi veya çerçevenin sağladığı fonksiyonları ve sınıfları kullanmak için kullanılır.

Veritabanı API'leri

Uygulamaların veritabanlarıyla etkileşimde bulunmasını sağlar. Örneğin, SQL sorgularını çalıştırmak için.

İşletim Sistemi API'leri

Uygulamaların işletim sistemi özellikleriyle (dosya yönetimi, pencere yönetimi, ağ işlemleri vb.) etkileşimde bulunmasını sağlar.

Donanım API'leri

Yazılımların belirli donanım bileşenleriyle (kameralar, sensörler, yazıcılar vb.) etkileşimde bulunmasına olanak tanır.

Açık API'ler (veya Dış API'ler)

 • Genel kullanım için geliştirilen ve genellikle bir web hizmeti olarak sunulan API'lerdir.
 • Genellikle dökümantasyon ve diğer erişim araçlarıyla birlikte sağlanır.

Özel API'ler (veya Dahili API'ler)

 • Bir şirketin iç kullanımı için tasarlanmış API'lerdir.
 • Dış kullanıcılardan veya uygulamalardan erişime kapalıdırlar.

API'ler, modern yazılım geliştirme ve integrasyonunda kritik bir rol oynamaktadır. Farklı türler, farklı ihtiyaçları ve kullanım durumlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

API Nasıl Çalışır?

API (Application Programming Interface), temelde bir yazılım bileşeni arasında köprü görevi gören bir arayüzdür. İki farklı yazılımın veya sistem bileşeninin birbiriyle etkileşimde bulunmasını sağlar. Peki, API nasıl çalışır? İşte temel bir açıklama:

İstek ve Yanıt Mekanizması

API'lerin çoğunun çalışma şekli, istek/yanıt mekanizmasına dayanır.

 • Bir istemci (genellikle bir uygulama veya web sitesi), belirli bir işlemi gerçekleştirmek veya veri almak için bir API isteği gönderir.
 • Bu istek, sunucuya ulaştığında, ilgili işlevi gerçekleştirmek veya istenen veriyi toplamak için işlenir.
 • Sunucu, istemciye bir yanıt döndürür. Bu, istenen veri, bir durum mesajı veya bir hata mesajı olabilir.
Endpoint'ler

Web API'leri için, her işlevsellik genellikle bir "endpoint" olarak adlandırılan özel bir URL ile temsil edilir. Örneğin, bir hava durumu API'sinde /weather/{city} gibi bir endpoint, belirtilen şehrin hava durumu bilgisini getirebilir.

Veri Formatları

API'ler, veri iletimi için genellikle JSON veya XML gibi standart formatları kullanır. Bir istemci, API'den veri istediğinde, yanıt genellikle bu formatlardan birinde döner.

Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

Birçok API, güvenlik nedeniyle kimlik doğrulama gerektirir. Bu, genellikle API anahtarları, OAuth veya benzeri kimlik doğrulama mekanizmalarıyla yapılır.

Oran Sınırlamaları

API sağlayıcıları genellikle belirli bir zaman diliminde izin verilen maksimum istek sayısını sınırlar. Bu, sunucunun aşırı yüklenmesini önlemek ve hizmetin sürekliliğini sağlamak için yapılır.

Hatalar ve Durum Kodları

API'ler, bir şeylerin yanlış gittiğinde veya belirli bir durumu bildirmek için hata mesajları ve HTTP durum kodları döndürebilir.

API Entegrasyonu Nasıl Yapılır?

API entegrasyonu, bir uygulamanın veya hizmetin başka bir uygulama veya hizmetle etkileşimde bulunabilmesi için API'lerin kullanılmasıdır. API entegrasyonu yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

API Belgelerini İnceleyin

Herhangi bir API ile entegrasyon yapmadan önce, API'nin resmi belgelerini dikkatlice inceleyin. Belgeler, endpoint'ler, istek formatları, yanıt formatları, kullanılabilir işlevler, hata kodları vb. hakkında bilgi içermelidir.

Kimlik Doğrulama Bilgilerini Alın

Çoğu API, güvenlik nedeniyle kimlik doğrulama gerektirir. Bu genellikle API anahtarları, OAuth belirteçleri veya benzeri kimlik doğrulama yöntemleriyle yapılır. API sağlayıcısından bu kimlik doğrulama bilgilerini edinin.

Entegrasyon için Gerekli Araçları Seçin

Programlama dilleri genellikle HTTP istekleri yapmak için kütüphanelere veya araçlara sahiptir. Örneğin, Python için requests kütüphanesi, JavaScript için axios veya fetch gibi araçlar bulunmaktadır.

İlk API İsteğini Yapın

Basit bir API isteğiyle başlayarak entegrasyonun doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Örneğin, bir "merhaba dünya" endpoint'ini çağırabilirsiniz.

Veriyi İşleyin

API'den gelen yanıtı alın ve uygulamanızda nasıl kullanılacağını belirleyin. Veriyi dönüştürme, filtreleme veya saklama gibi işlemleri yapabilirsiniz.

Hataları Yönetin

API istekleri, çeşitli nedenlerle başarısız olabilir (örn. geçersiz parametreler, sunucu sorunları, aşırı yük vb.). API'den dönen hata kodlarını ve mesajlarını yönetmek için uygun hata yakalama mekanizmaları ekleyin.

Test Edin

Entegrasyonu test ederek tüm fonksiyonların doğru çalışıp çalışmadığından emin olun. Özellikle olası hata durumlarını ve sınır durumlarını test etmeyi unutmayın.

Optimize Edin

Entegrasyonunuzun performansını ve verimliliğini optimize edin. Örneğin, gereksiz API çağrılarını en aza indirin veya veri önbelleğini kullanarak performansı artırın.

Güncellemelere ve Değişikliklere Dikkat Edin

API sağlayıcıları, API'lerinde zaman zaman değişiklikler yapabilir. Bu nedenle, API belgelendirmesi ve duyurularını düzenli olarak kontrol ederek herhangi bir kırılma veya değişikliği takip edin.

Entegrasyonu Canlı Ortama Taşıyın

Entegrasyonunuzu test ettikten ve doğru çalıştığından emin olduktan sonra, uygulamanızı veya hizmetinizi canlı bir ortama taşıyabilirsiniz.

API entegrasyonu, modern yazılım geliştirme ve iş süreçlerinde kritik bir rol oynamaktadır. Doğru yapıldığında, API'ler, farklı hizmetler, platformlar ve uygulamalar arasında sorunsuz bir etkileşim sağlar.

API Nerelerde Kullanılır?

API'ler (Application Programming Interfaces), yazılım uygulamaları ve sistemler arasında veri ve işlevsellik alışverişi sağlamak için kullanılır. Modern teknolojinin birçok alanında, API'ler hayati bir rol oynamaktadır. İşte API'lerin kullanıldığı bazı yaygın alanlar:

Web Uygulamaları

Web siteleri ve web uygulamaları, kullanıcılara içerik ve hizmet sunabilmek için çeşitli API'leri kullanabilir. Örneğin, bir hava durumu web sitesi, hava durumu verilerini bir API aracılığıyla alabilir.

Mobil Uygulamalar

Mobil uygulamalar, sunucu tabanlı kaynaklara erişmek veya üçüncü taraf hizmetleriyle etkileşimde bulunmak için API'leri kullanır. Örneğin, sosyal medya uygulamaları, kullanıcının gönderilerini, beğenilerini ve yorumlarını yönetmek için API'ler üzerinden etkileşimde bulunabilir.

İnternetin Nesneleri (IoT)

Akıllı cihazlar, sunucularla veya diğer cihazlarla etkileşimde bulunmak için API'leri kullanabilir. Örneğin, bir akıllı termostat, hava durumu tahminlerini almak için bir API'yi kullanabilir.

Bulut Hizmetleri

Bulut depolama, bulut fonksiyonları ve diğer bulut tabanlı hizmetler, kullanıcıların ve uygulamaların bu hizmetlerle etkileşimde bulunmasını sağlamak için API'leri kullanır.

E-Ticaret

E-ticaret siteleri, ödeme işlemleri, gönderim takibi ve ürün önerileri gibi işlevleri gerçekleştirmek için API'leri kullanabilir.

Sosyal Medya Platformları

Sosyal medya platformları, üçüncü taraf uygulamaların platform verilerine erişmesi ve platformda etkileşimde bulunması için API'ler sunar.

Finans ve Bankacılık

Bankalar ve finansal kuruluşlar, hesap bilgisi, fon transferleri ve diğer bankacılık işlevleri için API'leri kullanabilir.

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi

Yapay zeka hizmetleri, model eğitimi, görüntü tanıma, doğal dil işleme vb. işlevleri gerçekleştirmek için API'ler aracılığıyla erişilebilir.

Üçüncü Taraf Entegrasyonları

Birçok şirket, üçüncü taraf hizmetleriyle entegre olmak için API'leri kullanır. Örneğin, bir CRM yazılımı, e-posta pazarlama hizmetleriyle etkileşimde bulunabilir.

Veri Analizi ve Görselleştirme

Veri analizi araçları, veri kaynaklarından veri almak için API'leri kullanabilir.

Bu sadece API'lerin kullanıldığı yerlere dair genel bir bakıştır. API'ler, farklı sektörlerde ve uygulama türlerinde etkileşimi ve entegrasyonu kolaylaştırmak için hayati bir rol oynamaktadır.

Projeye ihtiyacın varsa bize ulaş;

GÖNDER

İletişim

İstanbul Ofis

Büyükşehir Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:1 Ekinoks Residance, E-2 Blok, Kat:5, Daire:31, 34520 Beylikdüzü - İstanbul

Münih Ofis

Schulstraße 7, 85757 Karlsfeld / Almanya

İletişim

0049 813 166 771 87